Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

1074 Budapest, Csengery u. 25.

06 1 321-2200 igazgatosag@tesz.co.hu

Fül-orr-gégész szakorvos pályázati hirdetmény

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 

Fül-orr-gégész szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1074 Budapest, Csengery .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fül-orr gégészet szakrendelésen szakorvosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Fül-orr gégész szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         § Részletes és fényképes szakmai önéletrajz, végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata, érvényes működési engedély és MOK tagság igazolás másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a kérelmet feladták, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr,Szabó Katalin orvos igazgató nyújt, a 321-22-00/220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történő megküldésével (1074 Budapest, Csengery utca 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04/131/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Fül-orr-gégész szakorvos .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás részállásban is betölthető. Bérezés megállapodás szerint. Jutalmazási rendszer (Intézményi), béren kívüli juttatás - személyiség és készségfejlesztő programok, ingyenes csapatépítő programok (dolgozó részére)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.